logo

Na predaj investičný pozemok v Nových Zámkoch.

Hľadáte priestor - pozemok pre svoje podnikanie?
Vhodný na stavbu obchodu, administratívnych budov, hál, skladov, priestorov pre poskytovanie služieb alebo výroby?

Are you looking for space - land for your business?
Suitable for the construction of shops, administrative buildings, halls, warehouses, premises for the provision of services or production?

Ponúkam na predaj pozemok o rozlohe 2,4 ha v Nových Zámkoch.

Pozemok svojou polohou v rámci mesta poskytuje vynikajúcu a ľahkú dostupnosť osobnej aj nákladnej doprave. Má vybudovaný nový zjazd – pripojenie z hlavnej cesty.

Poloha a dostupnosť: Mesto Nové Zámky sú vzdialené asi 38km od Nitry, 30 km od Komárna, 110 km od Bratislavy či 75km od Maďarského mesta Győr.

Pozemok sa nachádza na východnej strane Nových Zámkov, neďaleko Merkury Marketu a Kauflandu,  v okrajovej časti, hneď vedľa hlavnej cesty smerom na Dvory nad Žitavou – Dvorskej ceste.

Miesto: mesto Nové Zámky,  Nitriansky kraj, južná časť západného Slovenska

Celková plocha pozemku : 23.943m²

Vybavenie pozemku: možnosť pripojenia na všetky inžinierske siete – voda, kanalizácia, plyn aj elektrina.

Aktuálny stav: Pozemok je bez sklonu – rovinatý. Na pozemku sa nachádza len stará neobývaná búda. Momentálne na celom pozemku rastie divoký trávový porast.

Pozemok je kúpou voľný ihneď.

V prípade dohody je možné pozemok odpredať aj po častiach.

For sale a plot of land with an area of 5,9 acres in Nové Zámky.

Due to its location within the city, the land provides excellent and easy accessibility to both passenger and freight transport. It has a new exit – connection from the main road.

Location and accessibility: The town of Nové Zámky is about 38 km from Nitra, 30 km from Komárno, 110 km from Bratislava or 75 km from the Hungarian city of Győr.

The land is located on the eastern side of Nové Zámky near Merkury Market and Kaufland, in the peripheral part right, next to the main road towards Dvory nad Žitavou – Dvorska cesta.

Place: city Nové Zámky, Nitra region, southern part of central Slovakia

Total land area: 23.943m²

Plot equipment: the possibility of connection to all engineering networks – water, sewage, gas and electricity.

Current condition: The land is flat – without slope. There is an old uninhabited shack on the property. Currently, wild perennial grass grows on the entire property.

The land is immediately available for purchase.

In case of agreement, the land can be sold in parts.

Vyjadrenie  mesta Nové Zámky zo 7/2022 k funkčnému využitiu pozemku. Tzv. Územno plánovacia informácia – UPI

Statement of the city of Nové Zámky from 7/2022 regarding the functional use of the land. The so-called Spatial planning information – UPI

Video prehliadka

Google street view

Cena: 1.429.588,60 €

The price: 1.429.588,60 €

Cena za m² : 59,70 €  

The price per m² : 59,70€  

Ceny bez DPH. V uvedenej cene sú zahrnuté poplatky za právny servis resp. vypracovanie zmlúv ohľadom prevodu vlastníckych práv právnikom. Odovzdanie nehnuteľnosti podpisom preberacieho protokolu.

Prices without VAT. Fees for legal service or drafting contracts regarding the transfer of ownership rights by a lawyer are included in the stated price. Handing over the property by signing the acceptance protocol.

Pre viac informácií ma kontaktujte.

Contact me for more information.

Dohodnite si obhliadku.

Arrange a viewing of the property.

Marcel Prokop, RSc.

Nenašli ste čo hľadáte?
Pozrite si Našu Celú ponuku.

Didn't find what you were looking for?
See our entire offer.

Bytové domy, Byty, Pozemky, Rodinné domy, Administratívne budovy, Kancelárske priestory, Obchodné priestory, Priestory pre podnikanie a služby...

Apartment buildings, Apartments, Lands, Family houses, Administrative buildings, Office premises, Commercial premises, Premises for business and services...